Audicions a l'aula de música

Audicions a l'aula de música:

Diapositiva1

Escrit per Amós Pérez.

MusicoTAC

MusicoTAC

Escrit per Amós Pérez.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El proper dimarts 25 de novembre es celebren les Eleccions al Consell Escolar (Sector Pares). Aquestes es realitzaran de 15 a 17:30h. de la tarda a la consergeria de l'escola.

Participa!

Més informació: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

Escrit per Jordi Titos.

Taller mediambiental 4t

Escrit per Direcció.