Centre d'Educació Infantil i Primària
(Sta. Cristina d'Aro)

Imagen1

En forma, un hàbit de vida saludable. Treball 6è curs

EDUCACIÓ FÍSICA. TREBALL 6è CURS

EN FORMA, UN HÀBIT DE VIDA SALUDABLE

Per realitzar aquest treball cal primer de tot posar-hi en grups. Mínim de 2 alumnes i màxim de 3. Si teniu dificultats per trobar grup o heu quedat sols heu de comunicar-lo a la Karina o en Jordi que ja us buscarem grup.

Ja teniu el grup fet ara, cal posar-s'hi mans a l'obra. Aquest treball pràctic consta de dues parts: la primera és un treball monogràfic sobre la vida activa, l'exercici físic, les incògnites i tota la informació per resoldre-les, les trobareu al final d'aquestes instruccions i al següent enllaç.

Del treball monogràfic es valorarà:

Entrega puntual i presentació: lletra clara i fulls net (sense ratlladures, ni taques). El treball es pot fer en ordinador o a ma.

Portada: dades Títol del treball, autors, curs, assisgnatura , dibuix o fotografia relacionada.

Continguts: precisió i correcció dels continguts.

Coavaluació del treball en grup (rúbrica)

La data d'entrega és el divendres 26 de gener 2018.

Un cop acabat recordeu que cada membre del grup ha de tenir una còpia, a més de la que presentareu.

La segona part del treball consisteix en fer un "cartell", en mida DIN3 blanc o de color, per promocionar a l'escola l'activitat física com hàbit de vida saludable.

Es valora:

Entrega puntual i presentació: lletra clara i fulls net (sense ratlladures, ni taques).

Continguts: precisió i correcció dels continguts.

Creativitat i originalitat

La data d'entrega és el dimarts 25 de Gener de 2018.

Els treballs s'exposaren als vidres del gimnàs.

MONOGRÀFIC

Entra a la WEB de l'escola i al bloc d'Ed Física, trobaràs l'enllaç a una guía amb el consells per estar en forma. Aquí hi trobaràs tota la informació que necessitaràs per respondre les preguntes

http://www.xtec.cat/~mvidal59/index.htm

EN FORMA, UN HÀBIT DE VIDA SALUDABLE

1. Activitat física i sedentarisme

Quines són les consequències del sedentarisme?

2. Dissenya el teu pla d'entrenament

Per què cal planificar l'entrenament?

Expliqueu els conceptes Olaus de volum i intensitat.

Feu una taula exposant els diferents principis de l'entrenament.

Què diferència hi ha entre els entrenaments de curt, mig i llarg termini.

Què és i com es controla la freqüència cardíaca.

Què ralació hi ha entre l'aigua i l'activitat física?

Per què serveixen les begudes isotòniques?

Què és l'escala de Borg?

Què és el sobreentrenament?

Què és el STRETCHING?

Penseu en un esport i dissenyeu un pla d'entrenament de curt Termini.

 

 

 

 

 

Contacte

Escola Pedralta
Avinguda de l'església, 4
17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 77 52
Fax. 972 83 56 08
b7003689@xtec.cat

Com arribar-hi?

Recursos Educatius

xtec