Centre d'Educació Infantil i Primària
(Sta. Cristina d'Aro)

Imagen1

RECULL D'ACTIVITATS TIC DE LLENGUA PER EDUCACIÓ INFANTIL

A continuació hi ha una llista d'activitats proposades per treballar diferents aspectes de la llengua amb els alumnes d'educació infantil.

Per accedir a les activitats cal clicar sobre el nom de l'activitat que es vol realitzar.

NOM EXPLICACIÓ

Les vocals

Les vocals

Les consonants P/L/M/S/T

Activitat per treballar les vocals fent atenció a si diverses paraules (apareix la imatge) tenen o no determinades vocals.

Activitat per treballar aquestes consonants amb les seves combinacions amb les vocals: MA, ME, MI, MO, MU...

 

Oposicions fonològiques

Oposicions fonològiques amb B, D i G.

És necessari tenir auriculars.

Treballem les síl·labes travades

Treball de les síl·labes travades amb L i R

És necessari tenir auriculars.

Cal tenir un mínim nivell de lectoescriptura.

Consciència fonològica

Consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica.

 • Nivell 1: una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferència les dues imatges (pi- pa...). Cal clicar la imatge correcta per sentir la veu.
 • Nivell 2: dues paraules i dos dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.
 • Nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.

De la lletra de pal a la lletra lligada

Paquet per conèixer i treballar les diferències entre la lletra lligada i la lletra "de pal". S'organitza en dos blocs: "Lletres" i "Noms". En el primer es treballen les lletres una per una, i en el segon es presenten els noms dels companys de la classe escrits en els dos tipus de lletra. Per a cada un d'aquests blocs hi ha tres paquets: "Observa", "Relaciona" i "Escriu".

En el bloc "Noms" hi apareixen els dels nens i nenes de l'escola on s'ha creat el paquet. Per a fer-lo servir correctament cal descompactar-lo (amb el ClicPac) i modificar les activitats per tal que hi apareguin els del grup que l'hagi d'utilitzar.

Activitats de lectura i escriptura

Activitats de lectura i escriptura amb el lèxic del camp semàntic de les peces de vestir, les coses de la classe i els aliments. El projecte està adreçat a educació infantil, cicle inicial i aula d'acollida. Cadascun dels projectes està dividit en tres parts

Aprendre a llegir i escriure

Activitats seqüenciades des de nivells molt previs per a l'adquisició de la lectoescriptura.

Són activitats classificades en discriminació auditiva i visual i associació d'imatges, fonemes, síl·labes, paraules i escriptura de paraules i interpretació de frases.

100 paraules per escriure

Escriure paraules de diferents dificultats. Exemples : fàcil nivell 1 :dau, rei, ou... Difícil nivell 3 : princesa, braç, bruixa...

Enunciats en lletra d’impremta

Lletra per lletra

Col·locar les lletres en ordre per formar paraules (donada una imatge). Es pot escollir que les lletres estiguin en lletra d’impremta o majúscula. Les paraules estan classificades per camps semàntics.

Paraules

Llegir paraules i saber quina és la que correspon amb el dibuix. . Es pot escollir que les lletres estiguin en lletra d’impremta o majúscula. Les paraules estan classificades per camps semàntics.

M’endevines?

Cal llegir endevinalles (aproximadament 4 frases) i escriure la resposta, després apareix la resposta correcta.

El món et parla 2

Col·locar les paraules en ordre per formar frases (donada una imatge). Les imatges són de diferents temes (l’escola, la casa, instruments, accions, animals…).

El món et parla 3

Llegir les endevinalles (una o dues frases) i clicar la resposta correcta (hi ha imatges). Estan dividides per temes (casa, animals, accions, instruments…).

Paraules

Exercicis de lectura i escriptura. Exercicis classificats per mots monosil·làbics i bisil·làbics.

 

LA MAJORIA DE LES ACTIVITATS FUNCIONEN AMB JAVA, ÉS NECESSARI ACCEPTAR L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS I TENIR EL JAVA INSTAL·LAT

RECULL D'ACTIVITATS TIC DE LLENGUA PER CICLE INICIAL

A continuació hi ha una llista d'activitats proposades per treballar diferents aspectes de la llengua amb els alumnes de cicle inicial.

Per accedir a les activitats cal clicar sobre el nom de l'activitat que es vol realitzar.

NOM EXPLICACIÓ
Oposicions fonològiques

Oposicions fonològiques amb B, D i G.

És necessari tenir auriculars.

Treballem les síl·labes travades

Treball de les síl·labes travades amb L i R

És necessari tenir auriculars.

Cal tenir un mínim nivell de lectoescriptura.

Consciència fonològica

Consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica.

 • Nivell 1: una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferència les dues imatges (pi- pa...). Cal clicar la imatge correcta per sentir la veu.
 • Nivell 2: dues paraules i dos dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.
 • Nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.

De la lletra de pal a la lletra lligada

Paquet per conèixer i treballar les diferències entre la lletra lligada i la lletra "de pal". S'organitza en dos blocs: "Lletres" i "Noms". En el primer es treballen les lletres una per una, i en el segon es presenten els noms dels companys de la classe escrits en els dos tipus de lletra. Per a cada un d'aquests blocs hi ha tres paquets: "Observa", "Relaciona" i "Escriu".

En el bloc "Noms" hi apareixen els dels nens i nenes de l'escola on s'ha creat el paquet. Per a fer-lo servir correctament cal descompactar-lo (amb el ClicPac) i modificar les activitats per tal que hi apareguin els del grup que l'hagi d'utilitzar.

Activitats de lectura i escriptura

Activitats de lectura i escriptura amb el lèxic del camp semàntic de les peces de vestir, les coses de la classe i els aliments. El projecte està adreçat a educació infantil, cicle inicial i aula d'acollida. Cadascun dels projectes està dividit en tres parts

Aprendre a llegir i escriure

Activitats seqüenciades des de nivells molt previs per a l'adquisició de la lectoescriptura.

Són activitats classificades en discriminació auditiva i visual i associació d'imatges, fonemes, síl·labes, paraules i escriptura de paraules i interpretació de frases.

100 paraules per escriure

Escriure paraules de diferents dificultats. Exemples : fàcil nivell 1 :dau, rei, ou... Difícil nivell 3 : princesa, braç, bruixa...

Enunciats en lletra d’impremta

Lletra per lletra

Col·locar les lletres en ordre per formar paraules (donada una imatge). Es pot escollir que les lletres estiguin en lletra d’impremta o majúscula. Les paraules estan classificades per camps semàntics.

Paraules

Llegir paraules i saber quina és la que correspon amb el dibuix. . Es pot escollir que les lletres estiguin en lletra d’impremta o majúscula. Les paraules estan classificades per camps semàntics.

M’endevines?

Cal llegir endevinalles (aproximadament 4 frases) i escriure la resposta, després apareix la resposta correcta.

El món et parla 2

Col·locar les paraules en ordre per formar frases (donada una imatge). Les imatges són de diferents temes (l’escola, la casa, instruments, accions, animals…).

El món et parla 3

Llegir les endevinalles (una o dues frases) i clicar la resposta correcta (hi ha imatges). Estan dividides per temes (casa, animals, accions, instruments…).

Paraules

Exercicis de lectura i escriptura. Exercicis classificats per mots monosil·làbics i bisil·làbics.

Consciència fonològica 2

Projecte per treballar la consciència fonològica de les paraules adreçat a alumnes de primer curs d'educació primària.

 • Identificació de sons inicials i final (paraules que comencen igual, rimes...)
 • Identificació de les síl·labes que formen una paraula
 • Identificació dels sons que formen una paraula

Activitats de llengua per al cicle inicial

Conjunt de quatre paquets d'activitats de llegua que tenen:

 • Activitats de gramàtica: el nom, l'adjectiu i el verb, identificació, concordances, temps verbal. lèxic sinònims i antònims.
 • Activitats de lectura agrupades per fonemes i grau de dificultat.
 • Activitats de lèxic, el cos, la casa, l'escola i el poble.
 • Activitats d'ortografia agrupades per dificultats.

Grups consonàntics PL, BL, FL, GL i CL.

Aquest paquet d'activitats està adreçat a Educació Infantil o Primària (per a alumnes amb dificultats en la discriminació, en la pronúncia i/o en l'escriptura de paraules que contenen els grups consonàntics: pl, bl, fl, gl, cl).
El paquet està format per activitats progressives on es treballen paraules que tenen aquests grups consonàntics. Es treballen els sinfons a l'inici i al mig de les paraules, i amb reforç auditiu o sense depenent de l'activitat.

És necessari teniu auriculars.

Ortografia per a cicle inicial

Hi ha explicacions de diferents aspectes ortogràfics i part pràctica.

El pare del meu cosí…

Lèxic referent als membres de la família.

A les vuit del matí em llevo

Llegir les accions quotidianes.

Vocabulari d’accions

Escriure, llegir i escoltar paraules (vocabulari d’accions).

És necessari tenir uns auriculars per la majoria d’activitats.

Útil també pels alumnes nouvinguts.

Síl·labes

Comptar les síl·labes de les paraules.

Es pot escollir entre paraules d’1 i 2 síl·labes i de 1, 2, 3 i 4.

Separació sil·làbica

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats de comptar síl·labes.

Lletra d’impremta.

És necessari tenir uns auriculars.

La síl·laba més forta

Identificar la síl·laba tònica de paraules en català.

Un so, dues lletres: els dígrafs

Coneixement de diferents dígrafs.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Augmentatius

Reconeixement de les terminacions augmentatives.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Diminutius

Reconeixement de les terminacions diminutives.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Endevina, endevineta

Endevinalles classificades per setze temes.

Discriminació I-LL

Paquet amb 31 activitats destinades a practicar la diferenciació dels sons que representem amb les lletres I i LL en posicions final, mitja i inicial de paraula. Es practica també una mica l'escriptura. Molt del vocabulari emprat referit a coses de casa i classe, parts del cos i animals domèstics. Inclou trencaclosques, associacions amb imatges, endevinalles, refranys i sopes de lletres.

Consciència fonològica 2

Projecte per treballar la consciència fonològica de les paraules adreçat a alumnes de primer curs d'educació primària.

 • Identificació de sons inicials i final (paraules que comencen igual, rimes...)
 • Identificació de les síl·labes que formen una paraula
 • Identificació dels sons que formen una paraula

Activitats de llengua per al cicle inicial

Conjunt de quatre paquets d'activitats de llegua que tenen:

 • Activitats de gramàtica: el nom, l'adjectiu i el verb, identificació, concordances, temps verbal. lèxic sinònims i antònims.
 • Activitats de lectura agrupades per fonemes i grau de dificultat.
 • Activitats de lèxic, el cos, la casa, l'escola i el poble.
 • Activitats d'ortografia agrupades per dificultats.

Grups consonàntics PL, BL, FL, GL i CL.

Aquest paquet d'activitats està adreçat a Educació Infantil o Primària (per a alumnes amb dificultats en la discriminació, en la pronúncia i/o en l'escriptura de paraules que contenen els grups consonàntics: pl, bl, fl, gl, cl).
El paquet està format per activitats progressives on es treballen paraules que tenen aquests grups consonàntics. Es treballen els sinfons a l'inici i al mig de les paraules, i amb reforç auditiu o sense depenent de l'activitat.

És necessari teniu auriculars.

Ortografia per a cicle inicial

Hi ha explicacions de diferents aspectes ortogràfics i part pràctica.

El pare del meu cosí…

Lèxic referent als membres de la família.

A les vuit del matí em llevo

Llegir les accions quotidianes.

Vocabulari d’accions

Escriure, llegir i escoltar paraules (vocabulari d’accions).

És necessari tenir uns auriculars per la majoria d’activitats.

Útil també pels alumnes nouvinguts.

Síl·labes

Comptar les síl·labes de les paraules.

Es pot escollir entre paraules d’1 i 2 síl·labes i de 1, 2, 3 i 4.

Separació sil·làbica

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats de comptar síl·labes.

Lletra d’impremta.

És necessari tenir uns auriculars.

La síl·laba més forta

Identificar la síl·laba tònica de paraules en català.

Un so, dues lletres: els dígrafs

Coneixement de diferents dígrafs.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Augmentatius

Reconeixement de les terminacions augmentatives.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Diminutius

Reconeixement de les terminacions diminutives.

Hi ha primer un vídeo explicatiu i després es poden fer activitats.

És necessari tenir uns auriculars.

Endevina, endevineta

Endevinalles classificades per setze temes.

Discriminació I-LL

Paquet amb 31 activitats destinades a practicar la diferenciació dels sons que representem amb les lletres I i LL en posicions final, mitja i inicial de paraula. Es practica també una mica l'escriptura. Molt del vocabulari emprat referit a coses de casa i classe, parts del cos i animals domèstics. Inclou trencaclosques, associacions amb imatges, endevinalles, refranys i sopes de lletres.

Consciència fonològica 2

Projecte per treballar la consciència fonològica de les paraules adreçat a alumnes de primer curs d'educació primària.

 • Identificació de sons inicials i final (paraules que comencen igual, rimes...)
 • Identificació de les síl·labes que formen una paraula
 • Identificació dels sons que formen una paraula

Activitats de llengua per al cicle inicial

Conjunt de quatre paquets d'activitats de llegua que tenen:

 • Activitats de gramàtica: el nom, l'adjectiu i el verb, identificació, concordances, temps verbal. lèxic sinònims i antònims.
 • Activitats de lectura agrupades per fonemes i grau de dificultat.
 • Activitats de lèxic, el cos, la casa, l'escola i el poble.
 • Activitats d'ortografia agrupades per dificultats.

 

LA MAJORIA DE LES ACTIVITATS FUNCIONEN AMB JAVA, ÉS NECESSARI ACCEPTAR L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS I TENIR EL JAVA INSTAL·LAT

Contacte

Escola Pedralta
Avinguda de l'església, 4
17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 77 52
Fax. 972 83 56 08
b7003689@xtec.cat

Com arribar-hi?

Recursos Educatius

xtec