Centre d'Educació Infantil i Primària
(Sta. Cristina d'Aro)

Imagen1

Projecte Escolta'm


*(recurs per a les famílies)

 A l'escola ja fa uns anys que portem a terme el projecte "Escolta'm" dins l'horari lectiu amb els alumnes de quart fins a sisè.

Projecte "Escolta'm" per a una tutoria personalitzada

Antoni Giner i Carme Saumell

L'escola: un lloc per aprendre a escoltar, a dialogar i a prendre decisions

Aquest article pretén fer una petita presentació del projecte “Escolta'm". Es tracta d'un projecte que se situa dins de l'àmbit de l'acció tutorial als centres educatius, tant de primària com de secundària.

El projecte proposa personalitzar l'escola amb un pla d'intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l'alumne, i que proporcioni a tot l'alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de manera integral i satisfactòria.

De la socialització primària a la socialització secundària

Des que l'infant neix disposa d'un entorn familiar que li permet construir un marc d'aprenentatge per a la seva primera socialització. Els pares, els avis, la família i les persones més properes ensenyen als nens a formular els seus pensaments i a regular les seves demandes i emocions. Quan arriben a l'escola porten el seu propi bagatge, una motxilla carregada d'experiències vitals que faran possibles nous aprenentatges, pensaments i vivències. Sigui a l'escola bressol o a l'escola de primària, els infants obren la porta de l'escola i es presenten en societat; encuriosits i un pèl atemorits, entren en un món nou i diferent.

El pas del temps els portarà cap a un altre canvi, ara ja no des de l'entorn familiar fins a l'escola, sinó de l'escola a l'institut. Un canvi important, en un moment clau, l'adolescència, sovint una etapa complexa per als nois i per als pares i familiars. És el moment àlgid per a l'acompliment d'una bona socialització secundària. En tots aquests processos, escoltar i dialogar amb l'alumne és important perquè ajuda a reconèixer l'estudiant i a identificar la persona. Des de la nostra perspectiva, l'escolta activa i el diàleg respectuós permeten elaborar argumentacions millors, i són un suport necessari per a l'aprenentatge de la presa de decisions.

Una relació tutorial personalitzada es fonamenta en els eixos vertebradors següents que li donen sentit:

  • La inclusió i la tutoria personalitzada.
  • Els vincles i l'aprenentatge.
  • L'escolta activa i el canvi de mirada.
  • La gestió relacional i el reconeixement.

Des de l'àmbit de l'escola inclusiva

Parlar d'inclusió des de la tutoria personalitzada del projecte “Escolta'm" suposa, d'una banda, la consideració de tots i cadascun dels alumnes del centre educatiu i, de l'altra, un reconeixement que parteix dels propis recursos de l'alumne, i no pas dels seus dèficits.

El projecte vol donar veu als nens i als nois perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada, de manera tranquil·la, sense pressa, per poder-los transmetre amb delicadesa, de manera personal i sense excepció, el missatge de “tu m'importes". Espais per poder conèixer amb més amplitud no solament l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú disposa d'una història pròpia que el fa diferent, que és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

A partir de la vinculació i l'aprenentatge

L'escola és un més dels àmbits educatius on l'alumnat pot ampliar el seu nivell de coneixements acadèmics. És un àmbit educatiu important per adquirir les capacitats bàsiques i potenciar les intel·ligències múltiples.

Tanmateix, ens cal tenir present el que Geddes (2010) afirma: “Sense vinculació no hi ha aprenentatge". Es necessiten bons vincles relacionals. La tutoria personalitzada ofereix la possibilitat d'establir vincles educatius que facilitin una vinculació segura i estable, entre tutor i alumne. Des d'aquest posicionament, el projecte té com a objectiu construir entorns de seguretat que permetin a l'alumnat tenir una relació amb els seus mestres i professors en què el respecte i la confiança mútua facilitin l'ensenyament, l'aprenentatge i la cohesió social. Per aconseguir-ho, és indispensable disposar d'una comunicació fluida, lliure, respectuosa i distesa, d'una escolta activa que ofereixi un espai propi a l'altre.

Des de l'escolta activa i el canvi de mirada

Si observem les tertúlies d'opinió dels mitjans de comunicació, podrem copsar com n'és, de difícil, escoltar. Sovint els diàlegs es converteixen en monòlegs o en paraules entrellaçades i ningú no escolta. L'escola pot ser un lloc per aprendre a escoltar i a dialogar, però cal fer-ho possible.

La tutoria personalitzada construeix nous entorns que permeten espais d'escolta per gaudir dels alumnes, i acceptar la incertesa que produeix una conversa oberta i espontània.

No es tracta de bones intencions o d'actituds complaents; per escoltar cal fer un canvi de mirada, atendre i entendre l'infant, l'adolescent, i potenciar-ne les habilitats i els recursos. Per atendre i entendre l'alumnat, el projecte proposa generar relacions capacitatives que transmetin a l'alumne missatges engrescadors, com ara “tu pots".

Des de la gestió relacional, per arribar al reconeixement

El projecte “Escolta'm" vol arribar a tots i cadascun dels alumnes del grup classe; no està pensat tan sols per als que mostren conductes problemàtiques o per als que manifesten dificultats d'aprenentatge. La tutoria personalitzada vol crear una cultura de centre on l'acció tutorial arribi de manera personal a tots els alumnes: per als que solen ser protagonistes i per als que es mostren tan discrets que sembla que passin de puntetes per les classes i els centres educatius.

La tutoria personalitzada vol crear una cultura de centre on, en acabar l'escolaritat, els alumnes se sentin reconeguts i valorats pels tutors i pels mestres.

RECURS PER  A LES FAMÍLIES

Us facilitem aquest *video per les famílies, en el qual es parla de la importància de l'educació emocional dins de l'àmbil familiar.

Les emocions són molt importants en les nostres vides. No són bones ni dolentes, ens donen informacions a l'hora de prendre decisions, que sempre hem d'enfocar cap al nostre benestar o al dels altres.

En l'educació socioemocional dels fills heu de tenir en compte els aspectes següents:

  • La vinculació emocional amb ells, que es va teixint al llarg de la vida a partir de l'afecte, la cura i l'atenció.
  • L'escolta activa, que implica estar atent al que us expliquen i així demostrar-los que us importa el que us diuen.
  • L'acompanyament als fills perquè identifiquin les emocions pròpies i les dels altres.
  • La resiliència, que és la capacitat d'enfrontar-se a les dificultats i fracassos i aprendre'n, sempre amb una actitud positiva.

Contacte

Escola Pedralta
Avinguda de l'església, 4
17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 77 52
Fax. 972 83 56 08
b7003689@xtec.cat

Com arribar-hi?

Recursos Educatius

xtec